Gnist støtte– og spesialistfunksjoner

 

 

Grunnleggende prosjektledelse (e-læring, 21 leksjoner):

Modulen har som mål å gi deltakerne en bred og helhetlig introduksjon og innføring i prosjektfaget. Modulen skal gi deltakerne en oversikt over oppdatert teori og anerkjent beste praksis innenfor prosjektfaget og introdusere hvordan dette skal anvendes i Skanska. Den har ikke til hensikt å dekke de enkelte tema i detalj, slik som for eksempel å lære bort teknikker og verktøy innenfor prosjektstyring, det vil bli gjort i senere moduler innen Gnist.

Praktisk prosjektstyring i Skanska (e-læring, 12 leksjoner):

Profesjonell prosjektstyring handler om å ta en aktiv rolle i å finne den mest optimale måten å levere prosjektets mål på og koordinere alle arbeidsoppgaver slik at disse gjennomføres effektivt. Det handler også om å kontinuerlig følge opp situasjonen i prosjektet, slik at man tidlig kan korrigere, før eventuelle usikkerheter, avvik og endringer fører til større negative konsekvenser for prosjektet.

Samling i klasserom (1 dag):

1 halvdel: Grunnleggende prosjektledelse
2 halvdel: Praktisk prosjektstyring i Skanska

Online eksamen (50 minutter):

Eksamen er en individuell multiple choice eksamen som gjennomføres via egen PC på valgfritt sted. Spørsmålene er hentet fra teorien i kurset "Grunnleggende prosjektledelse" og "Praktisk prosjektstyring i Skanska". Eksamen består av 50 spørsmål og du har 50 minutter til rådighet på å besvare eksamensoppgaven.

Spørsmål om eksamen?

Ta kontakt med Kurskoordinator for Gnist, Frøydis Langsholt for spørsmål vedrørende studiepoeng og eksamen;

iben.christine.aanonsen@skanska.no

Klikk her for å lese vår personvernerklæring