Vellykkede prosjekter gjennom Gnist

Beste praksis

Vi har tatt et stort steg i riktig retning ved å utvikle Gnist-programmene: Dette er satsing på kompetansebygging innen prosjekteierstyring, prosjektledelse, prosjekteringsledelse og produksjonsledelse. Vi gjør det for å heve intern kunnskap, beholde gode medarbeidere, øke vår konkurransekraft og videre levere enda bedre prosjekter til våre kunder.

Ståle Rød, Adm. direktør

Gnist Eierstyring

Skanskas mål med Gnist Eierstyring er å synliggjøre hvordan enhetlig bruk av Skanskas prosjektmodell og god eierstyring skal bidra til større forutsigbarhet og bedre resultater i våre prosjekter. Eierrollen er virksomhetskritisk og avgjørende for å oppnå suksess i våre prosjekter.

Hensikten med programmet er å ha fokus på hvordan utøve god eierstyring i tråd med beste praksis. Programmet skal bidra til å utveksle kunnskap innenfor områdene, usikkerhetsstyring, kontrakt og forhandling, eier – og porteføljestyring.  Så langt har ca. 250 ledere deltatt.

Kristen Vollestad, Direktør prosjektstyring og usikkerhetsstyring

Logg inn e-læring

Nr. 1 i prosjektledelse

Gnist prosjekt

Gnist Prosjekt gir et faglig tilbud både til de med kort og lang prosjekterfaring. I tillegg vil utdanningen inneha fordypning i rollen som prosjekt-, produksjons- og prosjekteringsleder.

Les mer

Gnist eierstyring

Gnist Eierstyring har fokus på hvordan utøve god eierstyring i tråd med beste praksis. Programmet skal bidra til å utveksle kunnskap innenfor områdene, usikkerhetsstyring, kontrakt og forhandling, eier – og porteføljestyring.

Les mer

Gnist bas

Gnist Bas skal bidra til faglig utvikling i rollen som bas i Skanska, og styrke profesjonaliteten i basrollen til våre medarbeidere i prosjektene. Programmet skal føre til bedre samspill, gode relasjoner og en mer attraktiv hverdag for bas og produksjonslag gjennom større innsikt i forberedelse og gjennomføring av vår egenproduksjon.

Les mer

Klikk her for å lese vår personvernerklæring