Gnist Prosjekt

 

Gnist Prosjekt er under utvikling og nytt program kommer i 2021. Informasjonen under gjelder kun for deltakere som startet på Gnist Prosjekt i 2020. 


.
Utdanningen gir et faglig tilbud både til de med kort og lang prosjekterfaring. I tillegg vil utdanningen inneha fordypning i rollen som prosjekt-, produksjons- og prosjekteringsleder.

Gnist er morgendagens prosjektkompetanse, og gir deg karrieremuligheter innen prosjekt i Skanska. Prosjektutdanningen gir mulighet for studiepoeng og videre MBA gjennom SKEMA Business School, Metier OEC sin samarbeidspartner.

Gnist Prosjekt består av følgende moduler:

 

.

Kort om Gnist

Et faglig løft av prosjektkompetansen i Skanska

 • Grunnleggende plattform for prosjektgjennomføring
 • Fordypning i rollen som prosjekt-, produksjons- og prosjekteringsleder
 • Morgendagens prosjektkompetanse
 • Karriereveier i prosjekt

Målgruppe

 • Prosjektledere, produksjonsledere og prosjekteringsledere

Formell kompetanse

 • Formalisering av kompetanse med mulighet for 25 stp.
 • MBA i Prosjektledelse, SKEMA Business School

Høy faglig og pedagogisk kvalitet

 • Samarbeid med Metier OEC Academy og SKEMA Business School i Lille, Frankrike
 • Styrke i skjæringspunktet mellom Skanskas best practice og landets ledende kompetansesentre for prosjektledelse

Hva innebærer det å være deltaker i Gnist?

Gnist er basert på nettstudier; d.v.s. nettbaserte kurs med intensive fagsamlinger. Da kan du gjennomføre kurset hjemme, på jobb eller reise – kort og godt der det passer deg.

Fleksibel gjennomføring betyr også at kursene har et omfang som lar seg kombinere med andre gjøremål. Videre er det lagt vekt på at kursene er relatert til din egen arbeidssituasjon hvor vi benytter eksempler og verktøy fra Skanska som et grunnlag for oppgaver og samlinger.

 

Kort om gjennomføring av Gnist

 • Opplæringen består av en kombinasjon av e-læring, lesing av pensumlitteratur og faglige samlinger.
 • Det estimeres 15-20 timer selvstudium pr fagmodul.
 • Obligatoriske fagsamlinger vil ha en varighet fra 1 til 2 dager.
 • Hvert nivå avsluttes med eksamen. Det må derfor påberegnes tid til eksamensforberedelser og gjennomføring av disse. Dagen før eksamen avsettes til lesedag.

Studiepoeng - gir deg en formell kompetanse

For å få ta eksamen kreves det dokumentert generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Generell studiekompetanse oppnås for eksempel ved:

 • Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning
 • Fagopplæring med fag-/svennebrev. I tillegg visse fagkrav.
 • Fylt 23 år i opptaksåret og minst 5 år yrkesutdanning/praksis. I tillegg visse fagkrav.

Hvilke utdanningsløp som gir generell studiekompetanse finner du på Samordna opptak

Realkompetanse
Realkompetanse blir definert som kunnskap ervervet gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, etterutdanning eller på annen måte. Søkere blir vurdert individuelt, og i forhold til faget/emnet de ønsker å studere.

Metier OEC har inngått et samarbeid med SKEMA Business School i Lille, Frankrike. Gnist deltakere vil motta sine studiepoeng fra dette universitetet. 

Retningslinjer for gjennomføring av Gnist utdanningsprogram:

 • Deltakerne som er nominert av sin leder til å delta på kurset, er forpliktet til å delta på e-læring og oppsatte samlinger.
 • Deltakerne er selv ansvarlig for å sette av tid til samlingsdagene i kalenderen sin.
 • E-læringskurset være fullført for å få delta på samling. Deltakere må selv disponere tiden sin riktig slik at e-læringskurset er fullført før samling.
 • Alle e-lærings kurs og samlinger på Gnist 1 må være fullført for å kunne få ta eksamen.
 • Møter ikke deltaker opp på samling og har heller ikke gitt beskjed, blir deltaker fakturert og må meldes opp på nytt.
 • Deltakerne er satt opp på en fast gruppe med faste samlingsdager. Dersom man ikke kan delta på oppsatte samling, må dette gis beskjed til av Metier Academy så tidlig som mulig og senest 15 dager før samling. I tillegg må det i forkant avklares med nærmeste leder.

Avbestillingsregler:

 • Ved avbestilling av hele kurset minimum 15 arbeidsdager før planlagt klasseromssamling faktureres 10 % av avtalt pris ihht. kontrakt. Ved avbestilling minimum en uke før planlagt klasseromssamling faktureres 25 % av avtalt pris iht. kontrakt. Ved avbestilling senere enn 1 uke før klasseromssamling, faktureres 100 % av avtalt pris ihht kontrakt.

Klikk her for å lese vår personvernerklæring