Gnist Prosjekt 2.0

Gnist Prosjekt er nå oppdatert til versjon 2.0. Gnist deltakere kommer nå raskere gjennom hovedprogrammet. Fagmoduler kan tas fortløpende og uavhengig av hovedprogrammet, når det måtte passe deg. Utdanningen gir et faglig tilbud både til deg med både kort og lang prosjekterfaring. 

Gnist er morgendagens prosjektkompetanse, og gir deg karrieremuligheter innen prosjekt i Skanska. Prosjektutdanningen gir mulighet for studiepoeng og videre EMBA gjennom SKEMA Business School, Metier OEC sin samarbeidspartner.

Gnist Prosjekt består av følgende moduler:

Fagmodulene er fleksible moduler, som kan tas fortløpende og uavhengig av hovedprogrammet Gnist 2.0. Fagmodulene kan du melde deg på ved behov, og er også for deg som har andre roller i Skanska.

Fagmoduler:

.

Kort om Gnist

Et faglig løft av prosjektkompetansen i Skanska

 • Grunnleggende plattform for prosjektgjennomføring
 • Morgendagens prosjektkompetanse
 • Karriereveier i prosjekt

Målgruppe

 • Prosjektledere, produksjonsledere og prosjekteringsledere

Formell kompetanse

 • Formalisering av kompetanse med mulighet for 25 stp.
 • Gir mulighet til å ta en EMBA i Prosjektledelse, SKEMA Business School

Høy faglig og pedagogisk kvalitet

 • Samarbeid med Metier OEC Academy og SKEMA Business School i Lille, Frankrike
 • Styrke i skjæringspunktet mellom Skanskas best practice og landets ledende kompetansesentre for prosjektledelse

Hva innebærer det å være deltaker i Gnist?

Gnist er basert på nettstudier; d.v.s. nettbaserte kurs med intensive fagsamlinger. Da kan du gjennomføre kurset hjemme, på jobb eller reise – kort og godt der det passer deg.

Fleksibel gjennomføring betyr også at kursene har et omfang som lar seg kombinere med andre gjøremål. Videre er det lagt vekt på at kursene er relatert til din egen arbeidssituasjon hvor vi benytter eksempler og verktøy fra Skanska som et grunnlag for oppgaver og samlinger.

 

Kort om gjennomføring av Gnist

 • Opplæringen består av en kombinasjon av e-læring og faglige samlinger.
 • Det estimeres 15-20 timer selvstudium pr fagmodul.
 • Fagsamlinger vil ha en varighet fra 1 til 2 dager.
 • Hvert nivå avsluttes med eksamen. Det må derfor påberegnes tid til eksamensforberedelser og gjennomføring av disse. Dagen før eksamen avsettes til lesedag.

Studiepoeng - gir deg en formell kompetanse

For å få ta eksamen kreves det dokumentert generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Generell studiekompetanse oppnås for eksempel ved:

 • Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning
 • Fagopplæring med fag-/svennebrev. I tillegg visse fagkrav.
 • Fylt 25 år i opptaksåret og minst 5 år yrkesutdanning/praksis. I tillegg visse fagkrav.

Hvilke utdanningsløp som gir generell studiekompetanse finner du på Samordna opptak

Realkompetanse
Realkompetanse blir definert som kunnskap ervervet gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, etterutdanning eller på annen måte. Søkere blir vurdert individuelt, og i forhold til faget/emnet de ønsker å studere.

Metier OEC har inngått et samarbeid med SKEMA Business School i Lille, Frankrike. Gnist deltakere vil motta sine studiepoeng fra dette universitetet. 

Retningslinjer for gjennomføring av Gnist utdanningsprogram:

 • Deltakerne som er nominert av sin leder til å delta på kurset, er forpliktet til å delta på e-læring og oppsatte samlinger.
 • Deltakerne er selv ansvarlig for å sette av tid til samlingsdagene i kalenderen sin.
 • E-læringskurset være fullført for å få delta på samling. Deltakere må selv disponere tiden sin riktig slik at e-læringskurset er fullført før samling.
 • Alle e-lærings kurs og samlinger på Gnist 1 må være fullført for å kunne få ta eksamen.
 • Møter ikke deltaker opp på samling og har heller ikke gitt beskjed, blir deltaker fakturert og må meldes opp på nytt.
 • Deltakerne er satt opp på en fast gruppe med faste samlingsdager. Dersom man ikke kan delta på oppsatte samling, må dette gis beskjed til av Metier Academy så tidlig som mulig og senest 15 dager før samling. I tillegg må det i forkant avklares med nærmeste leder.

Avbestillingsregler:

 • Kursavgiften for e-læringskurs refunderes ikke etter at tilgang er gitt.

Klikk her for å lese vår personvernerklæring