Gnist Egenproduksjon

Gnist Egenproduksjon er grunnleggende opplæring for bas og kommende bas i Skanskas egenproduksjon. Utdanningen skal bidra til å gjøre Skanska til den mest attraktive bedriften for bas og dyktige fagarbeidere. Utdanningen skal gi bas i Skanska nødvendig kompetanse for å fungere som arbeidende arbeidsleder for sitt lag. Utdanningen skal også føre til bedre samspill, gode relasjoner og en mer attraktiv hverdag for bas og produksjonslag gjennom større innsikt i forberedelse og gjennomføring av vår egenproduksjon.

Gnist Egenproduksjon skal bidra til at vår egenproduksjon særpreges av effektiv og forutsigbar organisering, reduserte ledelseskostnader, tydelige krav til prosjektering før oppstart av produksjonslinje, kortere produksjonstid og bedre samhandling og trivsel. Utdanningen skal bidra til faglig utvikling i rollen som bas i Skanska, og styrke profesjonaliteten i basrollen til våre medarbeidere i prosjektene. Opplæringsprogrammet skal kvalifisere deltakerne som gjennomfører og består eksamen i Gnist Egenproduksjon til ny tittel: Skanska Bas. For Skanska Bas er det framforhandlet en egen sentral avtale.

Gnist Egenproduksjon samles til halvårige regionale samlinger for erfaringsutveksling og videreutvikling.

Innlogging til kursportalen myMetier

Gnist Egenproduksjon PLUSS
Regionale samlinger for Skanska Egenproduksjon hvert halvår

Gnist Egenproduksjon

Bestått eksamen

Modul 1
Ledelse og utvikling av arbeidslaget

Modul 2
Praktisk arbeidsledelse

Modul 3
Sikker og effektiv produksjon

Modul 4
Byggeplass- økonomi

Modul 5
Planlegging

Modul 6
Fagmessig utførelse

Kursbeskrivelser

Klikk på modulene under for å lese mer om hvert enkelt kurs i programmet.

Modul 1 - Ledelse og utvikling av arbeidslag

Bas skal ha kompetanse som sikrer at fagarbeiderne i laget utvikler seg faglig og personlig og aktivt bidrar til å gjøre Skanska til en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg, utvikler og beholder dyktige fagarbeidere.

Modul 2 - Praktisk arbeidsledelse

Bas skal ha ledelseskompetanse som sikrer at den enkelte fagarbeider har mulighet for å arbeide effektivt hver dag.

Modul 3 - Sikker og effektiv produksjon

Bas skal ha kompetanse som sikrer at lagets arbeid utføres effektivt og uten skader.

Modul 4 - Byggeplassøkonomi

Bas skal ha kompetanse som sikrer at laget gjennomfører sin produksjon med optimal bruk av mannskap og utstyr.

Modul 5 - Planlegging

Bas skal ha kompetanse som sikrer at lagets produksjonsplan er utarbeidet på realistisk grunnlag og er i samsvar med prosjektets gjennomføringsplan.

Modul 6 - Fagmessig utførelse

Bas skal ha fagkompetanse som sikrer at arbeidet i den enkelte produksjonslinje utføres fagmessig 1.gang.

Praktisk informasjon

Målgruppe

Bas og kommende bas i betong- og tømrerproduksjonen.

Varighet

Opplæringen gjennomføres normalt på 20 uker med samlinger og eksamen. Etter gjennomført opplæring innkalles du til 2 regionale samlinger årlig for videreutvikling og erfaringsutveksling.

Gjennomføring

Deltakere velges ut av regiondirektør og regiontillitsvalgt, og forutsetter at deltaker ønsker opplæring i basrollen og å være leder i Skanska. Det skrives kontrakt med den enkelte deltaker. Opplæringen gjennomføres med samlinger for hver modul. Deltaker får utlevert lærebok og forberedelsesoppgaver før hver samling. Deltaker leverer besvarelser etter hver samling.

Eksamen

Hjemmeeksamen er over 4 dager der alle hjelpemidler er tillatt.

Kontaktperson

Prosjektleder Morten Nyhus
E-mail: morten.nyhus@skanska.no
Telefon +47 98 21 02 88.

Spørsmål om eksamen

Ta kontakt med administrasjonen i Gnist for spørsmål vedrørende studiepoeng og eksamen; morten.nyhus@skanska.no.

Retningslinjer

  • Deltakerne som er nominert av sin leder til å delta på kurset, er forpliktet til å delta på e-læring og oppsatte samlinger.
  • Deltakerne er selv ansvarlig for å sette av tid til samlingsdagene i kalenderen sin.
  • E-læringskurset må være fullført for å få delta på samling. Deltakere må selv disponere tiden sin riktig slik at e-læringskurset er fullført før samling.
  • Alle e-læringskurs og samlinger må være fullført for å kunne få ta eksamen.
  • Møter ikke deltaker opp på samling og har heller ikke gitt beskjed, blir deltaker fakturert og må meldes opp på nytt.
  • Deltakerne er satt opp på en fast gruppe med faste samlingsdager. Dersom man ikke kan delta på oppsatte samling, må dette gis beskjed til av Metier Academy så tidlig som mulig og senest 15 dager før samling. I tillegg må det i forkant avklares med nærmeste leder.

Avbestillingsregler:

Kursavgiften for e-læringskurs refunderes ikke etter at tilgang er gitt.

Kontakt oss

Simia Nekonam
Training and Program Specialist, Metier 
Send e-post
Tlf: +47 24 12 45 00

Innlogging til kursportalen myMetier

Klikk her for å lese vår personvernerklæring