Gnist Bas

Gnist Bas er grunnleggende opplæring for bas og kommende bas i Skanskas egenproduksjon. Utdanningen skal bidra til å gjøre Skanska til den mest attraktive bedriften for bas og dyktige fagarbeidere. Utdanningen skal gi bas i Skanska nødvendig kompetanse for å fungere som arbeidende arbeidsleder for sitt lag. Utdanningen skal også føre til bedre samspill, gode relasjoner og en mer attraktiv hverdag for bas og produksjonslag gjennom større innsikt i forberedelse og gjennomføring av vår egenproduksjon.

Gnist Bas skal bidra til at vår egenproduksjon særpreges av effektiv og forutsigbar organisering, reduserte ledelseskostnader, tydelige krav til prosjektering før oppstart av produksjonslinje, kortere produksjonstid og bedre samhandling og trivsel. Utdanningen skal bidra til faglig utvikling i rollen som bas i Skanska, og styrke profesjonaliteten i basrollen til våre medarbeidere i prosjektene. Opplæringsprogrammet skal kvalifisere deltakerne som gjennomfører og består eksamen i Gnist Bas til ny tittel: Skanska Bas. For Skanska Bas er det framforhandlet en egen sentral avtale.

Skanska Bas samles til halvårige regionale samlinger for erfaringsutveksling og videreutvikling.

 

 

Modul 1 - Ledelse og utvikling av arbeidslag: Bas skal ha kompetanse som sikrer at fagarbeiderne i laget utvikler seg faglig og personlig og aktivt bidrar til å gjøre Skanska til en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg, utvikler og beholder dyktige fagarbeidere.

Modul 2 - Praktisk arbeidsledelse: Bas skal ha ledelseskompetanse som sikrer at den enkelte fagarbeider har mulighet for å arbeide effektivt hver dag.

Modul 3 - Sikker og effektiv prosduksjon: Bas skal ha kompetanse som sikrer at lagets arbeid utføres effektivt og uten skader.

Modul 4 - Byggeplassøkonomi: Bas skal ha kompetanse som sikrer at laget gjennomfører sin produksjon med optimal bruk av mannskap og utstyr.

Modul 5 - Planlegging: Bas skal ha kompetanse som sikrer at lagets produksjonsplan er utarbeidet på realistisk grunnlag og er i samsvar med prosjektets gjennomføringsplan.

Modul 6 - Fagmessig utførelse: Bas skal ha fagkompetanse som sikrer at arbeidet i den enkelte produksjonslinje utføres fagmessig 1.gang.

Praktisk informasjon:

Målgruppe: Bas og kommende bas i betong- og tømrerproduksjonen.

Varighet: Opplæringen gjennomføres normalt på 20 uker med samlinger og eksamen. Etter gjennomført opplæring innkalles du til 2 regionale samlinger årlig for videreutvikling og erfaringsutveksling.

Gjennomføring: Deltakere velges ut av regiondirektør og regiontillitsvalgt, og forutsetter at deltaker ønsker opplæring i basrollen og å være leder i Skanska. Det skrives kontrakt med den enkelte deltaker. Opplæringen gjennomføres med samlinger for hver modul. Deltaker får utlevert lærebok og forberedelsesoppgaver før hver samling. Deltaker leverer besvarelser etter hver samling.

Eksamen: Hjemmeeksamen er over 4 dager der alle hjelpemidler er tillatt.

Kontaktperson: Prosjektleder Morten Nyhus, e-mail: morten.nyhus@skanska.no, telefon +47 98 21 02 88.

Spørsmål om eksamen?

Ta kontakt med administrasjonen i Gnist for spørsmål vedrørende studiepoeng og eksamen;

morten.nyhus@skanska.no

 

Klikk her for å lese vår personvernerklæring