Gnist støtte- og spesialistfunksjoner

Gnist Støtte- og Spesialistfunksjoner består av to e-læringsmoduler, en dag i klasserom og en avsluttende eksamen. Deltakere på Gnist Støtte- og Spesialistfunksjoner vil gjennom programmet få kunnskap om beste praksis innenfor prosjektfaget, samt få en innføring i hvordan dette skal anvendes i Skanska.

Innlogging til kursportalen myMetier

Eksamen - 5 studiepoeng

Grunnleggende prosjektledelse
E-læring, 21 leksjoner

Prosjektstyring i Skanska
E-læring, 12 leksjoner

Samling i klasserom
1 dag

Online eksamen
50 minutter

Kursbeskrivelser

Klikk på modulene under for å lese mer om hvert enkelt kurs i programmet.

Grunnleggende prosjektledelse (e-læring, 21 leksjoner)

Modulen har som mål å gi deltakerne en bred og helhetlig introduksjon og innføring i prosjektfaget. Modulen skal gi deltakerne en oversikt over oppdatert teori og anerkjent beste praksis innenfor prosjektfaget og introdusere hvordan dette skal anvendes i Skanska. Den har ikke til hensikt å dekke de enkelte tema i detalj, slik som for eksempel å lære bort teknikker og verktøy innenfor prosjektstyring, det vil bli gjort i senere moduler innen Gnist.

Prosjektstyring i Skanska (e-læring, 12 leksjoner)

Profesjonell prosjektstyring handler om å ta en aktiv rolle i å finne den mest optimale måten å levere prosjektets mål på og koordinere alle arbeidsoppgaver slik at disse gjennomføres effektivt. Det handler også om å kontinuerlig følge opp situasjonen i prosjektet, slik at man tidlig kan korrigere, før eventuelle usikkerheter, avvik og endringer fører til større negative konsekvenser for prosjektet.

Samling i klasserom (1 dag)

1 halvdel: Grunnleggende prosjektledelse
2 halvdel: Praktisk prosjektstyring i Skanska

Online eksamen (50 minutter)

Eksamen er en individuell multiple choice eksamen som gjennomføres via egen PC på valgfritt sted. Spørsmålene er hentet fra teorien i kurset "Grunnleggende prosjektledelse" og "Praktisk prosjektstyring i Skanska". Eksamen består av 50 spørsmål og du har 50 minutter til rådighet på å besvare eksamensoppgaven.

Studiepoeng - gir deg en formell kompetanse

For å få ta eksamen kreves det dokumentert generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Generell studiekompetanse oppnås for eksempel ved:

  • Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning
  • Fagopplæring med fag-/svennebrev. I tillegg visse fagkrav.
  • Fylt 23 år i opptaksåret og minst 5 år yrkesutdanning/praksis. I tillegg visse fagkrav.

Hvilke utdanningsløp som gir generell studiekompetanse finner du på Samordna opptak.

Realkompetanse

Realkompetanse blir definert som kunnskap ervervet gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, etterutdanning eller på annen måte. Søkere blir vurdert individuelt, og i forhold til faget/emnet de ønsker å studere.

Metier har inngått et samarbeid med Gokstad Akademiet. Gnist deltakere vil motta sine studiepoeng fra denne fagskolen.

Spørsmål om eksamen?

Dersom du har spørsmål vedrørende studiepoeng og eksamen ta kontakt her: kompetanseutvikling@skanska.no

Retningslinjer

  • Deltakerne som er nominert av sin leder til å delta på kurset, er forpliktet til å delta på e-læring og oppsatte samlinger.
  • Deltakerne er selv ansvarlig for å sette av tid til samlingsdagene i kalenderen sin.
  • E-læringskurset må være fullført for å få delta på samling. Deltakere må selv disponere tiden sin riktig slik at e-læringskurset er fullført før samling.
  • Alle e-læringskurs og samlinger må være fullført for å kunne få ta eksamen.
  • Møter ikke deltaker opp på samling og har heller ikke gitt beskjed, blir deltaker fakturert og må meldes opp på nytt.
  • Deltakerne er satt opp på en fast gruppe med faste samlingsdager. Dersom man ikke kan delta på oppsatte samling, må dette gis beskjed til av Metier Academy så tidlig som mulig og senest 15 dager før samling. I tillegg må det i forkant avklares med nærmeste leder.

Avbestillingsregler:

Kursavgiften for e-læringskurs refunderes ikke etter at tilgang er gitt

Kontakt oss

Simia Nekonam
Training and Program Specialist, Metier
Send e-post
Tlf: +47 24 12 45 00

Innlogging til kursportalen myMetier

Klikk her for å lese vår personvernerklæring