Verdistyrt prosjektutvikling (VPU)

Verdistyrt prosjektutvikling er en sertifisering og en veileder som gir deg innsikt i hvordan man bør jobbe med prosjekter for å sikre maksimal verdi ut av hver investerte krone. Veilederen er utviklet av Skanska, Sykehuset i Vestfold og Metier OEC. Metoden Verdistyrt prosjektutvikling er basert på forskning og anerkjente metoder, og tilpasset norske forhold med konkrete erfaringer fra Politiets nasjonale beredskapssenter og Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold.

Veilederen kan lastes ned her.

Sertifiseringen i Verdistyrt prosjektutvikling egner seg for prosjekteiere, linjeledere med ansvar for prosjekter, prosjektledere og prosjektmedarbeidere som sitter med ansvaret for viktige funksjoner eller delprosesser i prosjekter.

Sertifiseringsløpet i Verdistyrt prosjektutvikling (VPU) består av følgende moduler:

Sertifiseringsløp for Prosjekteiere og ledere består av:
1. E-læringskurset "Eierstyring i prosjekter" 
2. E-læringskurset "Verdistyrt prosjektutvikling"

3. Samling i "Verdistyrt prosjektutvikling"
4. Eksamen* i "Verdistyrt prosjektutvikling"
Deltaker er "Sertifisert VPU Prosjekteier" ved bestått eksamen.

Sertifiseringsløp for Prosjektledere og sentrale prosjektressurser består av:
1. E-læringskurset "Verdistyrt prosjektutvikling"

2. Samling i "Verdistyrt prosjektutvikling"
3. Eksamen* i "Verdistyrt prosjektutvikling"
Deltaker er "Sertifisert VPU Prosjektleder" ved bestått eksamen.

*E-læringskurs og samling må være fullført for å være kvalifisert til eksamen


Kursinnhold

Del 1: Forberedende e-læring

Eierstyring i prosjekter, e-læring* (*for prosjekteiere og ledere):
Etter å ha gjennomført e-læring skal deltakeren ha kunnskap om:
-Hva som menes med eierstyring i prosjekter på virksomhets-/selskapsnivå. 
-Prosjekteiers og styringsgruppens rolle og ansvar.
-Hvordan styringsgruppen bør settes sammen.
-Viktigheten av å legge et gjennomarbeidet business case, med tilhørende gevinstrealiseringsplan, til grunn for overordnet styring og ledelse.
-Hvordan man utøver prosjekteierstyring ved hjelp av prosjektmodellen med tilhørende metoder og verktøy.

Verdistyrt prosjektutvikling, e-læring:
Etter å ha gjennomført e-læring skal deltakeren ha grunnleggende kunnskap om Verdistyrt prosjektutvikling:
-Forstå innholdet i Verdistyrt prosjektutvikling, og hvorfor denne metoden gir Skanska og kunden stor verdi
-Suksessfaktorene som må følges for å optimalisere verdi av prosjektet

Del 2: Praktisk workshop

Verdistyrt prosjektutvikling, samling:
Etter å ha gjennomført samling i Verdistyrt prosjektutvikling skal deltakerne:
-Forstå viktigheten av at Skanska lykkes med Verdistyrt Prosjektutvikling
-Vite hvordan Verdistyrt Prosjektutvikling benyttes i praksis 
-Lederrollen i VPU prosjekter

Del 3: Sertifiseringseksamen
-Multiple-Choice (flervalgsspørsmål - hvorav ett alternativ er riktig)
-1 times varighet
-Språk: Norsk
-25 spørsmål
-50% av spørsmålene må være riktig for å bestå
-Ingen hjelpemidler tillatt

Klikk her for å lese vår personvernerklæring